Namn: Lösen:

Stranderosion


Stranderosion är den process som leder till förlust av material, till exempel sand, grus och sten, från en strand, framförallt genom vågor, men även från strömmar i vattnet. Stranderosion är vanligt längs väderskyddade stränder där det passerar tung trafik och längs stränder i vattendrag som går genom områden med mjuka strandkanter (dvs ej berg eller sten) och bildar då lätt meanderområden, i sund och där strömmande vatten kommer nära stranden kan även venturieffekten bidra till erosion.

Relaterade ord: Erosionsbotten Meander Sediment Venturi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER