Namn: Lösen:

Strandnära


Åsyftar något som är i närheten av stranden, dvs nära punkten där sjö och land möts. Begreppet kan exempelvis åsyfta läget för ett hus som ligger vid stranden. Jämfört med kustnära, så är strandnära ett mycket smalare område, i strandens relativt omedelbara närhet.
Idag är det ett växande problem med att man vill bygga bostäder längs stränderna, varför det finns lagar om strandskydd för att inte inskränka allmänhetens tillträde till vattnet, vilket sker om bostäderna byggs allt för nära stranden – något som blivit problem exempelvis i kommunerna Värmdö och Djursholm utanför Stockholm och har där blivit ett problem för dykare som vill göra landdyk.

Relaterade ord: Kustnära Strand
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER