Namn: Lösen:

Strandning


Sjöfart

Eng. Beaching

Sjöfart:
Innebär att ett fartyg, avsiktligt eller oavsiktligt, har kört upp på stranden. Det kan exempelvis ske till följd av felnavigering (oavsiktligt) eller för att rädda ett sjunkade fartyg för att gå förlorat i havsdjupen och därmed underlätta bärgning (avsiktligt).

Jämför grundstöta och bottenkänning.

Bildligt
Inom exempelvis arbetsrätten en term som innebär att förhandlingar om kollektivavtal avbrutits.

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkänning Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Haveri Isskruvning Kantra Kapsejsa Lägervall Marvatten Nedisning Ombordläggning Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjönöd Sjöterm Skeppsbrott Slagsida Strand Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER