Namn: Lösen:

Ström


Vattendrag

Större svenska strömvatten kallas oftast älv (ett vattendrag med omväxlande forsar, fall och avsnitt av lugnvatten).
Ström är en mer ovanlig beteckning, men förekommer om större vattendrag som t.ex. Motala ström.Havsströmmar

Eng. Current

En ström är en varaktig horisontell vattenrörelse.

Det finns olika sorters strömmar och orsaker till dem, exempel:
- Havsströmmar som drivs av jordens klimatsystem och rotation.
- Tidvattenströmmar som drivs orsakas av tidvatten, som drivs av månens rotation runt jorden och jordens rotation runt solen
- Strömmande vattendrag som drivs av jordens gravitation, som drar vatten nedåt längs en sluttning
- Ripströms som orsakas av vågor som slår mot stranden, vågorna i sin tur skapas av vinden

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Havsstr%C3%B6m
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_(fluid)

Relaterade ord: Advektion Driva Ripström Strömdykning Strömfrätning Strömfåra Strömmande vatten Strömställe Våg
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER