Namn: Lösen:

Strömdykning


Under ett strömdyk använder dykaren vattenströmmarna för att förflytta sig över ett större område. Inom det område där man avser att dyka, hoppar dykare i uppströms och driver sedan med strömmen över området, och förflyttar sig därmed utan större ansträngning. Ofta används en följebåt, så att dykaren inte behöver förflytta sig över land eller simma tillbaka mot strömmen. För att en följebåt lättare skall kunna följa dykarna, så används ofta en ytboj som en av dykarna har och som visar båten var dykarna befinner sig.

Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning SMB Snorkling Sportdykning Ström Strömfåra Strömmande vatten Strömställe Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning Ytmarkeringsboj
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER