Namn: Lösen:

Strömfåra


Sv. Mittfåra. Eng. Gully alt Tidal gully

En fördjupning i vattendragets bädd (oftast i mitten av vattendraget), där vattnet flyter fortare än det gör längs stränderna.
En strömfåra är oftast naturlig (uppkommit genom erosion av bottensediment) men kan även vara grävd.

Isen i en strömfåra är ofta utsatt för strömfrätning.

Relaterade ord: Erosionsbotten Fiskådra Is Kungsådra Meander Mittfåra Nor Strömfrätning Strömställe Sund Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER