Namn: Lösen:

Strömmande vatten


Med strömmande vatten menas i allmänhet vatten som rör sig med en hastighet av ca 0,2–1,5 meter per sekund. Också vattendragets storlek avgör.
Om vattnet i ett litet vattendrag rör sig med en hastighet av minst 0,7 meter per sekund har man ett forsande vatten.

Relaterade ord: Avloppsvatten Dagvatten Dricksvatten Dränvatten Forsande vatten Havsvatten Issörpa Källvatten Kölvatten Lugnvatten Smältvatten Stråkande vatten Ström Tidvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER