Namn: Lösen:

Strömställe


En plats i vattendrag, hav och sjö där tydliga strömmar vanligen förekommer.

Relaterade ord: Fräthål (is) Hav Polynia Sjö Ström Strömdykning Strömfrätning Strömfåra Strömmande vatten Underfrätning (is) Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER