Namn: Lösen:

Substrat


Allmänt:
Något som bildar underlag eller bädd på vilken något vilar, både fysiskt och bildligt, exempelvis en geologisk grund (urberg, sediment, mm) eller förutsättningar för mytologisk poesi.

Marinbiologi:
Ett marinbiologisk begrepp som betyder underlag, exempelvis det underlag som en växt eller djur förekommer på.

Biologi:
De beståndsdelar i cellkärnorna hos växter och djur till vilket den ärftliga konstitutionen är knuten.

Kemi:
En molekyl som binder till den aktiva ytan på ett enzym och under åtföljande kemiska reaktion omvandlas till en produkt.

Filosofi:
Det underliggande subjekt som ting har, vilket bär upp egenskaperna.

Metafysik:
Det som enligt substratteoretikerna bär tingens identitet.

Målning:
Pulver på vilkets partikelytor ett färgämne fixeras så att ett substratpigment erhålles.

Språkligt:
Inverkan från ett modersmål när man använder ett nytt språk.

Externa länkar:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/35/74370.html

Relaterade ord: Bental Bentisk Bentos Epibionter Epifauna Epifyt Fytobentos Hållbotten Marinbiologi Påväxtfauna Sediment Sessil
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER