Namn: Lösen:

Sund


Eng. Strait alt Sound.

Smalt vattenområde mellan fastland/ö och ö som förbinder två större (bredare) vattenområden (med samma vattennivå) med varandra.
Vattnet i ett sund kan vara strömt (exempelvis pga tidvatten) eller stillastående (exempelvis i en sjö).
Föreligger nivåskillnad mellan vattenytorna så är det inte ett sund, då kan det vara sluss, fors, vattenfall eller annat.
Ett smalt sund kan kallas nor.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sund

Relaterade ord: Bankeffekt Bukt Estuarium Fjord Fjärd Flada Frånflöde Gatt Inlopp Kanal Lagun Mittfåra Mynning Nor Ria Ränna Sjö Strömfåra Utlopp Vattendrag Vik
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER