Namn: Lösen:

Svampdjur


Eng. Sponge. Lat. Porifera.

Allmänt:
Den mest primitiva gruppen av flercelliga djur och förekommer i storlekar från 2 mm till 2 m. Det finns ungefär 10 000 arter, varav 150 finns i svenska vatten, därav 25 på Västkusten och 50 i sötvatten. Svampdjur har funnits i 600 miljoner år och de har fått sitt namn för att de liknar svampar, de är dock inte besläktade med svampar. De är fastsittande och lever ofta i kolonier och finns både på grunt och djupt vatten. Vissa arter lever i symbios med exempelvis bakterier, medan andra kan utgöra en livsmiljö för upp till 16 000 andra marina arter.
Svampdjur har ett skelett av kiselnålar, kalknålar eller spongin. De saknar egentliga organ, och suger in vatten genom porer som sedan går genom kroppen varvid föda filtreras ut ur vattnet, ett svampdjur kan på ett dygn pumpa igenom en vattenvolym motsvarande 20 000 gånger den egna kroppsvolymen. De förökar sig genom delning, där de avknoppade delarna bildar frisimmande larver innan de sätter sig på botten, de flesta arter har en kort livscykel på ungefär ett år.
Tidigare gjordes tvättsvampar av svampdjur, idag är dock de flesta tvättsvampar syntetiska.

Svampdjuren delas in i tre typer baserat på deras vattenkanaler:
- Ascon: skålformad och har en cylinderformad cell som bildar vattenkanalen.
- Sycon: kanalerna i djuret bildas av spalter av celler och kanalerna insida är likadan som djurets utsida.
- Leucon: den mest komplexa typen av svampar med flimmerkammare (hålrum) längs kanalerna.

Svampdjurens olika klasser baseras på deras skelett:
- Glassvampar (lat. Hexactinellida): har ett skelett av kiselnålar, alla svampar i klassen utgörs av leucon-typen.
- Horn- och kiselsvampar (lat. Demospongiae): har ett skelett av kiselnålar eller spongin, alla svampar i denna klass har en relativt komplicerad uppbyggnad och utgörs av leucon-typen. 90% av alla svampdjur tillhör denna klass.
- Kalksvampar (lat. Calcarea): har ett skelett av kalciumkabonat (kalk), är relativt små (5-120 mm), lever ner till 40 m djup och utgörs av ascon- eller sycon-typen.
- Korallsvampar (lat. Sclerospongiae): en grupp som skapades under 1970-talet för alla svampar med massiva skelett av kalciumkabonat, men under 1980-talet uppdagas att alla dessa tillhörde grupperna horn- och kiselsvampar eller kalksvampar.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svampdjur
http://en.wikipedia.org/wiki/Sponge

Relaterade ord: Marinbiologi Osculum
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER