Namn: Lösen:

Syre


Sv. Syre alt Oxygen. Eng. Oxygene. Vetenskapligt O2

Annat namn för syrgas, som inte heller direkt anger att det är fråga om den gasformiga varianten av ämnet.

Se syrgas för mer information.

Relaterade ord: Andningsgas Argon Argox Blandgas Divox EAD EAN EANx END Gas Gasblandning Heliair Heliox Helitrox Helium Helox Hydreliox Hydrox Hyperoxi Hyperoxisk Hypoxi Hypoxisk Koldioxid Kväve Kvävgas Luft Mix N2O2 Neon Neox Nitrox O2 Oxybox Oxygen Partialtryck Partialtryck PO2 ppO2 SAC Safe Air Syrgas Trimix Triox Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER