Namn: Lösen:

Syrgas


Sv. Syre, Oxygen alt O2. Eng. Oxygene alt O2.

Allmänt:
Utgör ca. 21% av luften. Syrgas bildas vid den endoterma reaktionen fotosyntes.
Kemisk beteckning är O, och som förekomst av fri gas är beteckningen O2 eftersom atomerna inte förekommer ensamma vid ren syrgas utan bildar en molekyl av två syreatomer.

Kemiska fakta:
Färg: färglös
Smältpunkt: -218° C
Kokpunkt: -183 ° C
Molvolym: 17,36 m3/mol
Nummer i det periodiska systemet: 8

Andning:
Syre är en nödvändig komponent i alla andningsgaser eftersom det är nödvändigt för kroppens ämnesomsättning. Denna metabolism förbrukar typiskt ca 0,7 - 1,2 liter syre per minut men kan öka ännu mer vid ansträngning. Förbrukningen är helt oberoende av djup, ett förhållande som utnyttjas i slutna andningsystem.

Gasmixer för dykning brukar grupperas med avseende på syrgasinnehållet:
Hypoxiska gaser innehåller < 16% syre och anses inte livsuppehållande på ytan.
Normoxisk gas betyder egentligen gas med ca 21% syrgas men brukar även omfatta gaser med ner till 16% syre.
Hyperoxisk gas innehåller > ca 21% syre.

För dykare är det alltid en strävan att under dykets olika faser att hålla sig inom området mellan 0,16 bar ppO2 (16% syre vid vattenytan) och upp till 1,6 bar ppO2 (100% syre på 6 meters djup). Gasblandningen anpassas därför efter djupet och vilket ppO2 man eftersträvar.

Medvetslöshet pga hypoxi är i princip omedelbar vid andning av c:a 10%, eller 0,10 PO2 eller lägre vid ytan. Men redan mixer med mindre än 16% syre kan orsaka medvetslöshet vid ytan lite beroende på grad av ansträngning och individuella faktorer.

Kroppen kan reagera med hyperoxiska symptom redan vid ppO2 på 1,4 bar, särskilt om dykaren är ansträngd. Men den absolut översta gränsen för ppO2 anses ändå för närvarande ligga på 1,6 bar ppO2. Därför kan ren syrgas endast användas som andningsgas på grunda djup (rekommenderas max 6 m djup).

Av dessa skäl är det allmänna bruket att lägga sig på en max ppO2 mellan 1,1 - 1,3 bar under bottendelen av dyket och max 1,6 bar ppO2 under deko.

Dykning:
Syre (O2) - betraktas av hävd och som försiktighetsprincip lika narkotiskt som kväve inom vissa grupper. Andra hävdar att detta inte helt stämmer. Därför låter många dykplaneringsprogram dykaren själv välja hur syret ska betraktas i kalkylen.
100% syrgas använd till accelererad dekompression. Höga partialtryck av syrgas har bieffekter så som syrgasförgiftning (CNS Toxicity och Pulmonary Oxygen Toxicity). Partialtryck över 1,6 kan innebära extrem fara.

Åsikter och diskussioner
 • Regler / lagar ang. syrgas
 • Tryckkärl, räddningstjänst och lägenhet
 • Förvaring av syrgas
 • Flaskförvaring
 • Oxygen window
 • Recension "OXYGEN AND THE DIVER"

  Externa länkar:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Syre
  https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
  https://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas
  https://www.karlshamn.se/upload/8772/syrgas%20i%20hemmetOK.pdf
  https://www.raddningsforbundet.se/upload_blanketter/Hantering_av_syrgas_i_hemmet_-_NJR.pdf
  https://www.raddningkarlstad.se/web/krt/raddningstjansten.nsf/pages/syrgas-i-hemmet.html?open

  Relaterade ord: Accelererad dekompression Andningsgas Blandgas Booster Dekompression Divox EAN EANx Gas Gasblandning HBO Heliair Heliox Helitrox Helium Helox Hydreliox Hydrox Hyperoxi Hyperoxisk Hypoxi Hypoxisk Koldioxid Kolmonoxid Koloxid Kväve Kvävgas Luft Metabolism N2O2 NBO Neon Neox Nitrox O2 ONM OTT Oxtox Oxybox Oxygen Partialtryck PO2 ppO2 Respiration Snakeless Syre Syrgasbehandling Syrgasförgiftning Syrgaskompatibel Syrgastvätt Trimix Triox Tryckförstärkare Väte Vätgas  Syrgas
  En syrgasmolekyl, dvs dubbla syreatomer, illustrerad på tre olika sätt.


  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER