Namn: Lösen:

Syrgasbehandling


Sv. Oxygenterapi

Behandling av patient med syrgas, kan ske i kombination med hyberbarbehandling (tryckkammarbehandling) eller i atmosfäriskt tryck. Åtgärden är en av de vanligaste åtgärderna vid dykerirelaterade olyckor eftersom det är åtgärd för både tryckfallssjuka och lungbristning.
Syrgasbehandling kallas med facktermer även oxygenterapi. Syrgasbehandling under övertryck (i tryckkammare) kallas hyberbaroxygenterapi (HBO) på fackspråk.

Dykare än en undantagsgrupp när det gäller oxygenterapi, eftersom man i normala fall inte får ge syrgas till en patient utan att det ordinerats av läkare. Dykare anses dock vara en så pass frisk patientgrupp och syrgasbehandling vara en så pass viktigt behandlingsmetod, att syrgas får ges till dykare utan läkares direktiv. Inom andra grupper patienter kan syrgasbehandling orsaka skada hos patienten, exempelvis rökare vilkas andning inte styrs av halten koldioxid, utan halten av syre, varvid andningsreflexen inte triggas vid höga syrgashalter och koldioxiden i kroppen vädras inte ut eftersom syrgashalten i blodet är tillräckligt hög.

Läs mer:
http://www.dykarna.nu/forum/varfor-man-inte-ska-ge-vem-som-helst-syrgas-386579

Relaterade ord: CONVENTID HBO Hyperbarterapi Hyperoxi Hyperoxisk NBO Oxtox Oxybox Oxygen Oxygenterapi Partialtryck PO2 ppO2 Syre Syrgas Syrgasförgiftning Tryckkammare
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER