Namn: Lösen:

Syrgasförgiftning


Det finns två typer av syrgasförgiftning:

 • Central Nervous System oxygen toxicity
  Om man utsätter sig för syrgas under tryck under lång tid ELLER ett för högt partialtryck på syre (högre än 1,6) kan man få denna förgiftning. Den visar sig i form av yrsel, syn och hörselstörningar och till slut kramper som kan sluta med drunkning under vattnet.

  Det som kan skynda på en CNS tox är:

  • Fysisk ansträngning
  • Koldioxid (CO2) uppbyggnad
  • Nedkylning
  • Överhettning
  • Fysiska förutsättningar
  • Mediciner

  Om man utsätter sig för syrgas under tryck ("tillåtet tryck") under väldigt lång tid kan också syrgasförgiftning uppstå.

 • Pulmonary Oxygen Toxicity
  Lungblåsorna oxiderar (rostar) vid långvarig exponering av höga procent syrgas. Ger nedsatt lungfunktion och hosta. Avhjälps med gas breaks.

  Relaterade ord: CONVENTID Dykmedicin Gas break Gasbyte Gasemboli Hyperbarterapi Hyperoxi Hyperoxisk Hypoxi Hypoxisk OTT Partialtryck PO2 ppO2 Syrgas Syrgasbehandling Tryckfallssjuka
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER