Namn: Lösen:

Tång


Sv. Hötter alt Släke (Gotland)

Större arter av havslevande alger (makroalger) och vissa havslevande fanerogamer (gömfröiga växter, blomväxter) kallas tång. Exempel på tångväxter är blåstång, knöltång, bladtång och sågtång.
Bandtång (ålgräs) är ett exempel på en fanerogam som räknas till tångväxterna. De stora brun-, grön- eller rödalgerna är inte fritt svävande, utan sitter fast på hårda bottnar med särskilda och mycket starka fästanordningar. De blomväxter som går in under begreppet tång växer däremot med rötter i mjukbottnar. Den stora brunalgen kelp är ett undantag, eftersom den i stora bälten driver omkring i havet. De, stora fleråriga havsväxterna är mycket viktiga som livsmiljö för vattenlevande djurarter. När en makroalg bildar ett stort sammanhängande bälte, som t.ex. blåstången i Östersjön, kallar man bältet för en tångskog (blomväxter i stora bestånd brukar däremot kallas för sjögräsängar).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5ng_(v%C3%A4xt)

Relaterade ord: Alg Marinbiologi Nekton Neuston Plankton Pleuston Sjögräs
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER