Namn: Lösen:

Teknisk dykning


Eng: Technical Diving alt Tech diving

Till teknisk dykning räknas

 • Dyk djupare än gränserna för vanlig sportdykning med gaser som minimerar djupberusning.
 • Penetrering i vrak eller gruvor/grottor.
 • Dekompressionsdykning med gasbyten under dyket för accelererad dekompression

  Dykaren har alltså ofta tak över huvudet, antingen i form av dekompressionskrav eller rent konkret vid penetration i vrak eller gruv-/grottgångar. Detta ställer särskilda krav på individen vad gäller utrustning, utbildning, erfarenhet, fysik och attityd. Ytorganisation blir också viktigare vid avancerad dykning. Riskerna är större varför de som utgör ytorganisation bör vara väl utbildade och förberedda på att hantera de eventuella problem eller olycksfall som kan uppstå.

  Termen "Technical Diving" började användas för trimixdykning i slutet av 1980-talet, men användes redan långt tidigare i Storbritannien för dykning med återandningsapparater (rebreathers).

  Visa alla diskussioner om teknisk dykning i vårt forum.

  Relaterade ord: ANDI Andningsgas Apparatdykning Blandgasdykning Bottengas Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekoflaska Dekogas Dekompression Dekompressionsdykning Dekompressionsstopp Drop-off-dykning DSMB Dubbelpaket Dykning EA Etappflaska Etappstopp Etappuppstigning Fridykning Gas Gas break Gasbyte Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning GUE Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning IANTD Isdykning Kammardykning Kranövning Landdykning Luftdykning Lyftsäck Lättdykning Mix Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning NAUI Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetration Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning S-Drill Skjuta säck Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning SMB Snorkling Sportdykning Stageflaska Strömdykning Sumpdykning Säkerhetsdykare Torrdykning Transportgas Trimix Trimixdykning Tungdykning UTD UV-jakt V-Drill Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning Ytkorv Ytmarkeringsboj  Teknisk dykning

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER