Namn: Lösen:

Dyklexikon


Teknisk dykning


Eng: Technical Diving alt Tech diving

Till teknisk dykning räknas

 • Dyk djupare än gränserna för vanlig sportdykning med gaser som minimerar djupberusning.
 • Penetrering i vrak eller gruvor/grottor.
 • Dekompressionsdykning med gasbyten under dyket för accelererad dekompression

  Dykaren har alltså ofta tak över huvudet, antingen i form av dekompressionskrav eller rent konkret vid penetration i vrak eller gruv-/grottgångar. Detta ställer särskilda krav på individen vad gäller utrustning, utbildning, erfarenhet, fysik och attityd. Ytorganisation blir också viktigare vid avancerad dykning. Riskerna är större varför de som utgör ytorganisation bör vara väl utbildade och förberedda på att hantera de eventuella problem eller olycksfall som kan uppstå.

  Termen "Technical Diving" började användas för trimixdykning i slutet av 1980-talet, men användes redan långt tidigare i Storbritannien för dykning med återandningsapparater (rebreathers).

  Visa alla diskussioner om teknisk dykning i vårt forum.

  Relaterade ord: ANDI | Andningsgas | Apparatdykning | Blandgasdykning | Bottengas | Brottdykning | Båtdykning | Cocktail-dykning | Dekodykning | Dekoflaska | Dekogas | Dekompression | Dekompressionsdykning | Dekompressionsstopp | Drop-off-dykning | DSMB | Dubbelpaket | Dykning | EA | Etappflaska | Etappstopp | Etappuppstigning | Fridykning | Gas | Gas break | Gasbyte | Grottdykning | Gruvdykning | Grönsaksdykning | GUE | Helioxdykning | Hjälmdykning | Hooka-dykning | Humandykning | Höghöjdsdykning | IANTD | Isdykning | Kammardykning | Kranövning | Landdykning | Luftdykning | Lyftsäck | Lättdykning | Mix | Mixdykning | Monkey diving | Muck-dykning | Mättnadsdykning | NAUI | Nitroxdykning | Off-shore-dykning | Penetration | Penetrationsdykning | RB-dykning | Rebreather | Rebreather-dykning | Rekreationsdykning | Revdykning | S-Drill | Skjuta säck | Skrotdykning | Skräpdykning | Slamdykning | Slangdykning | SMB | Snorkling | Sportdykning | Stageflaska | Strömdykning | Sumpdykning | Säkerhetsdykare | Torrdykning | Transportgas | Trimix | Trimixdykning | Tungdykning | UTD | UV-jakt | V-Drill | Vrakdykning | Våtdykning | Väggdykning | Welterdykning | Yrkesdykning | Ytkorv | Ytmarkeringsboj |  Teknisk dykning

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER