Namn: Lösen:

Territorialvatten


Sv. Territorialhav

Enligt FN:s havsrättkonvention har varje kuststat rätt att fastställa sitt territorialvatten ut till en gräns av högst 12 nautiska mil från den baslinje man bestämt sig för. Territorialhavet är i alla bemärkelser kuststatens eget havsområde, där man har suverän bestämmanderätt om vad som får göras och av vem. Innanför baslinjen och därmed innanför territorialhavet ligger statens inre vatten. Kuststatens ekonomiska zon ligger utanför territorialhavet och skall också beräknas utifrån samma för kuststaten fastställda baslinje. Den ekonomiska zon som kuststaten har rätt till får inte ha en utsträckning utöver 200 nautiska mil från baslinjen.

Relaterade ord: Baslinje Ekonomisk zon Inre vatten Sjökort Sjöterritorium
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER