Namn: Lösen:

Thalassa


Grek. Θαλασσα

Thalassa var ett havsväsen i den grekiska mytologin och var ett av universums tidiga varelser. Hon var dotter till Aither (Luften) och Hemera (Dagen).

Som de flesta tidigare andeväsena var hon inte en personifiering av havet, utan var havet självt. Hennes far var det första av de fyra elementen, luften, och hon själv utgjorde vattenelementet.

En av porträtteringarna av Thalassa i mosaik visar henne till hälften sammansmält med havet fast med en kvinnlig överkropp. På huvudet hade hon krabbklor som två horn, hennes kläder utgjordes av sjögräs och i händerna höll hon en skeppsåra.

Thalassa var gift med Pontos, även han var ett havsväsen som förkroppsligade Medelhavet. Thalassa och Pontos liknades ibland med den senare mytologins havsgud Poseidon och hans hustru Amfitrite som kom att regera över haven efter titanernas undergång.

Se även: Havsväsen

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thalassa


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER