Namn: Lösen:

Tjärn


Liten, naturlig bildad sjö i skogsmark. Tjärnen, som omges av våtmark, har ofta klarare vatten än en göl. Vattnet i en skogstjärn kan vara alldeles svart och man talar ofta om "en svart skogstjärn".

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Sankmark Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Träsk Våtmark Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER