Namn: Lösen:

TM


Thermodynamic Model (på svenska ”termodynamisk modell”)

Allmänt:
Namnet på en modell (algoritm) för att ta fram dyktabeller baserad på en komplex loop för kontroll av gasbubblor, deras faser och utbyte mellan vävnader som dock bygger vidare på de tidigare haldanska tabellerna.
TM är precis som VPM, RGBM och TBDM fasmodeller som tar hänsyn till mikrobublor, till skillnad från Haldane’s modell.

Historik:
Modellen utvecklades av Brian Hill på sent 1960- och 1970-tal och var banbrytande för sin tid eftersom det var den första modellen som tog hänsyn till bubblor, och är därmed föregångare till dagens bubbelmodeller, den introducerade även genom sin algoritm djupa stopp som kortade den totala dekompressionstiden. Modellen fick dock ett skeptiskt mottagande då de haldanska dyktabellerna var djupt rotade och omvärlden därför inte redo att acceptera dessa modeller, så Hill gav till slut upp sitt arbete och bytte forskningsområde och TM fick aldrig något genomslag inom dykningen. Det var först 20 år senare som hans arbete fick den uppskattning som det för tjänade när bubbelmodellerna slog igenom och visade att Hill hade varit på rätt spår.

Grundläggande antaganden:
1 - Endast en kritisk vävnadstyp beaktas. Detta till följd av observationer att det typsiskt är en ensam vävnadstyp som först visar tecken på trykfallssjuka. Vid tryckkammararbete så är det typiskt benen, och för dykare typiskt armarna som först visar symptom. Antagandet är att kan man därför undvika tryckfallssjuka i dessa kroppsdelars vävnader, så kan man även undvika det i alla andra kroppsdelar (vävnader också).
2 - Bildadet av mikrobubblor förekommer slumpmässigt i alla delar av vävnaden och under nivåer av övermättnad.
3 - Bildadet av mikrobubblor genom kavitation, eller någon annan metod, i en övermättad vävnad resulterar i att gas pressas in i mikrobubblorna. När en mikrobubbla skapas, så kommer gasen i den omgärdande vävnaden att snabbt dräneras in i bubblan, och partialtrycket i vävnaden att sjunka samtidigt trycket i gasbubblan ökar till dess att ett jämnviktsförhållande uppnås med lika tryck i båda.
4 - Utjämningen av tryckskillnaden när bubblan växer sker snabbt och är klar inom några få minuter.
5 - När bubblor har bildats, så kommer bubblas att samlas och skapa tryck på vävnader eller nerver och orsaka smärta när trycker överstiger en viss nivå.
6 - När bubblor väl har uppstått, så försvinner de endast genom total utvädring av kroppens vävnader.

Relaterade ord: Algoritm Dyktabell Haldane RGBM TBDM VPM
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER