Namn: Lösen:

Torrhandske


Eng. Dry glove

Handske som dykare använder för att skydda sig mot kyla (och eventuellt även föroreningar i vattnet) under dykning. De flesta torrhandskar sluter tätt mot torrdräkten, exempelvis med plastringar som snäpps ihop, men vissa har handledstätningar och kan sluta tätt mot huden, och kan därför även användas av dykare utan torrdräkt, exempelvis för att hålla ett sår på handen fritt från vatten.

Torrhandskar kan vara gjorde i både plast, gummi och neopren. Väljer man handskar i gummi och plast så bör de vara försedda med någon form av väv för att förhindra att de spricker upp om det går hål på dem.

Två vanliga problem med torrhandskar är att de läcker till följd av att användaren har tagit på något vasst föremål, men även att de måste tryckutjämnas under ned- och uppstigning.
Tryckutjämnas inte en handske under nedstigning, så kommer handsken squeeza och kan då dels göra ont, men framförallt förlorar den sin värmeisoleringsförmåga. Tryckutjämnas inte en handske under uppstigning, så kan handsken svälla upp, med följden att handen inuti kommer att var förliten för handsken och det blir därmed svårt att använda händerna. För att komma till rätta med utjämningsproblematiken så behöver man kunna transportera gas mellan torrdräkt och torrhandske, vilket kan ske på flera sätt:
- Handsken kopplas till torrdräkten utan att man använder tätande handledsmanschett på vare sig handske eller torrdräkt (dräkten kan då inte användas utan handskar eller lösa manschetter),
- något drag under manschetten/-erna, exempelvis en del av understället eller ett snöre, så att den inte sluter tätt mot huden, utan luft kan passera emellan, eller
- vissa personer kan spänna muskler så att det på undersidan av armen bildas uppstickande kammar av senor, vilka då på vardera sida av senan skapar en kanal genom vilken luft kan passera.

Relaterade ord: Dykardräkt Dykutrustning Latex Neopren Semidry Torrdräkt Trefingerhandske Våtdräkt VåthandskeTorrhandske
Torrhandskar av modell Nordic Blue med handledstätningar.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER