Namn: Lösen:

Toynbee-manöver


Eng. Toynbee Maneuver

En metod för tryckutjämning där individen sväljer med stängd näsa (exempelvis ihop knipt med fingrarna eller blockerad med ett cyklop). Genom sväljrörelsen så kommer örontrumpeten att vidgas genom muskelkraft, och därmed tillåta tryckutjämning.

Metoden kan vara svår att använda för nybörjare, framförallt med torr dykluft. Den är även svår att använda om det redan uppstått en tryckskillnad mellan gom och örat, varför den är olämplig vid snabba nedstigningar.

Namnet kommer från Joseph Toynbee som levde på 1800-talet och var den förste som identifierade det klickande ljudet när man sväljer.

Externa länkar:
http://faculty.washington.edu/ekay/MEbaro.html

Relaterade ord: Barotrauma BTV Dysbarism Edmond-metoden Frenzel-manöver Lowry-metoden Roydhouse-manöver Rundafönsterruptur Ryckmetoden Trumhinneruptur Tryckutjämning Valsalva-manöver Öronsqueeze
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER