Namn: Lösen:

Trål


Sv. Bottentrål alt Flyttrål Eng. Trawl. Fr. Chalut

Ett fiskeredskap bestående av ett strutformat nät som bogseras bakom en eller två båtar. Till skillnad från garn (fiskenät som hänger i vattnet), så skall en trål valla in fisken, snarare än att fisken skall fastna i nätöglorna.
Bruk av trål kallas för trålning och står för merparten av upptaget av fisk i dag.
Fiskebåtar som drar trål kallas för trålare och är motorstarka fartyg.

Trålens delar:
En trål består av olika delar som kan bytas ut för att anpassa trålen till aktuellt fiske genom att anpassa efter den art man önskar fånga och den öppningsstorlek och -form man önskar på trålen:
Påsen – den stora nätdel som fångsten samlas i, genom att anpassa maskstorleken så kan man släppa igenom mindre arter
Tunneln – sitter framför påsen och har till uppgift att hålla formen på trålen
Hugget – framkanten på trålen, vars ovansida är försedd med antingen flöten eller ett uppåtskärande segel, kan även vara försedd med ett trålöga (ekolod) som visar hur mycket fisk man har fångat, och vars undersida är försedd med sänken
Armarna – de avsmalnande kanterna på trålen i vilka sedan svepen som leder upp till båten är fästa, är vanligtvis fyra till antalet, men kan vara fler
Trålbord – skivor som används för att dra isär nätöppningen när en ensam båt drar en trålen
Svepen – de vajrar som går mellan trålaren (båten) och trålen

Sätt att tråla:
Ensamtrålning – En ensam båt bogserar trålen (eller trålarna om flera samtidigt) som spänns ut med antingen trålbord fästa på trålen eller med bommar som sitter på fartyget
Partrålning – Två fartyg bogserar samma trål, har fördelen av att kunna dra större nät eller snabbare, och skrämmer inte heller bort bytesfisken från området framför trålen genom motorbullret, genererar normalt större fångst än ensamtrålning

Tråltyper:
Pelagisk midvattentrål (även kallad frivattentrål eller flyttrål) – avsedd för fångst av frisimmande fisk som anjovis, sill, makrill, tonfisk, skarpsill och lanternfisk.
Pelagisk bottentrål – avsedd för fångst av frisimmande fisk som lever strax ovanför botten som sandål, räkor och bläckfisk.
Demersal bottentrål – avsedd för fångst av bottenlevande fisk som torsk, marulk och rödtunga.

Liknande redskap;
Snörpvad och ringnot är nätredskap som precis som en trål vallar in fisken, men nätet läggs då istället i en ring som dras åt på plats. Snurrevad fungerar som en trål, men fiskebåten lägger först ut nätstruten och ligger sedan still när nätstruten dras mot den ankrade båten.

Externa länkar:
http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/yrkesfiske/fangstmetoder/tral.4.1490463310f1930632e80005925.html
http://www.fisk.se/public/dokument.php?art=351&parent01=331&parent02=344&parent03=0
http://www.fisk.se/public/dokument.php?art=349&parent01=331&parent02=344&parent03=0
http://www.fiskbasen.se/flyttral.html
http://www.fiskbasen.se/bottentral.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5l
http://en.wikipedia.org/wiki/Trawl
http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_trawling
http://en.wikipedia.org/wiki/Midwater_trawling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5lare
http://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_trawler
http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_trawling

Relaterade ord: Bottentrål Demersal Fiske Fiskenät Fiskeredskap Flyttrål Frivattentrål Midvattentrål Pelag Ringnot Snörpvad TrålfästeTrål

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER