Namn: Lösen:

Träsk


Ett träsk kan definieras som en större svårforcerad våtmark, med områden av lösbotten och öppna vattenspeglar, men används bland annat i Norrland och på Gotland även som ett mer allmänt ord för "sjö".

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Sankmark Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Vattensjuk Våtmark Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER