Namn: Lösen:

Trimix


Trimix är samlingsnamnet för mixar som består av syrgas (oxygen, O2), helium (He) och kväve (N2). Namnet säger egentligen bara att det är en mix av tre, men inom dykningen är det vedertaget att där en mix av syre, helium och kväve. Andelen av de olika gaserna i mixen är fri för beteckningen trimix, men det är inte alla kombinationer som är intressanta. Inom vissa utbildningsorganisationer så har man särskilda namn på vissa blandningar (se nedan).

Syfte med att tillsätta helium till andningsgasen är att få bort de narkotiska effekterna av kväve och sänka partialtrycket på syre för att förhindra syrgasförgiftning. En närbesläktad gas är heliox, , som dock är dyrare och ger längre dekompressionstider, men lägre narkotisk effekt.

Syrgashalten
Trimix kan delas in i hypoxisk, normoxisk och hyperoxisk:
 • Hypoxisk: Mixen innehåller mindre syre än luft. ”Hypo” = ”Under/mindre”. Gränsen dras lite olika, antingen vid understigande av 21 % (dvs lägre syrehalt än luft), men den dras ibland även vid 18 % eller 16 %. Hypoxisk trimix kräver att man använder en annan transportgas närmast ytan för att inte få för lågt partialtryck på syre.
 • Normoxisk: Mixen innehåller samma mängd syre som vanlig luft, dvs 21%, men ofta kan andra gränser tillämpas och ändå kallas normoxisk, ex 18 % eller 16%. En normoxisk mix kan användas ner till omkring 60 m djup och hela vägen upp till ytan. Ibland används även normoxisk för blandningar med högre syrgashalt, vilka då inte kan användas till samma djup – användadet syftar då till att tala om att det är en gas som man kan använda på ytan utan att behöva transportgas ner till ett gasbyte där partialtrycket blir tillräckligt högt för att kunna försörja dykaren med tillräckliga mängder syre.
 • Hyperoxisk: Mixen har högre halt av syre än vanligt luft. ”Hyper” = ”Över”. Därför kan gasen inte används lika djupt som vanlig luft innan partialtrycket på syre blir för högt.

  Olika namn
  Namnen på trimix är olika inom olika organisationer, genom att många skiljer på vissa blandningar (som getts andra beteckningar än ”trimix”) vilket kan förvirra.
  Termen ”Normoxic Trimix” används främst inom utbildningsorganisationen IANTD som namnet på första trimixkursen (kallades tidigare ”Intermediate Trimix”), medan uppföljaren med hypoxiska mixar kallar ”Full Trimix”.
  Inom GUE så betecknas icke-hypoxiska trimixar som ”Triox”.
  Inom NAUI så används beteckningarna ”Helitrox” och ”Heliair” för trimixblandningar för grundare dyk, varav helitrox är en ren sportdykningsgas och betecknas av NAUI som en heliumberikad nitrox.

  Diskussioner och förklaringar på dykarna.nu
 • Nitrox vs Heliox vs Triox...
 • Triox, helitrox, normtrox osv
 • Ny GUE kurs; Rec Triox
 • Utbildningsfråga/Trimix-Triox-Helitrox
 • Fördelar med Heliox gentemot Trimix

  Externa länkar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

  Relaterade ord: Analysator Andningsgas Argox Blandgas Divox EAD END Gas Gasblandning Heliair Heliox Helitrox Helium Helox HPNS Hydreliox Hydrox Isobarisk motdiffusion Kväve Kvävgas Luft Mix Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck Partialtrycksfyllning PHe PN2 PO2 ppHe ppN2 ppO2 Safe Air Syre Syrgas Trimixdykning Triox Väte Vätgas
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER