Namn: Lösen:

Dyklexikon


Triox


En benämning på trimix med syrehalt (oxygen, O2) över 21 % som används inom dykutbildnings-organistationen GUE med färdiga tabeller framtagna för mixarna. Orsaken till namnet är att man vill skilja på gaser som kan användas från ytan (triox), och gaser som kräver transportgas ner till ett visst djup (trimix).

Triox är avsedd att användas på dykdjup mellan 30-55 m djup.

De flesta andra organisationer skulle beteckna triox som trimix eftersom det är en gasblandning bestående av de tre gaserna helium, syrgas (oxygen) och kväve. Triox kan därför ses som en viss mix (inom vissa givna max/min-värden) av trimix.

Länk till
  • GUE: http://www.gue.com

    Relaterade ord: Andningsgas | Argox | Blandgas | Divox | Dräktgas | EAD | END | Gas | Gasblandning | GUE | Heliair | Heliox | Helitrox | Helium | Helox | Hydreliox | Hydrox | Inertgas | Kväve | Kvävgas | Luft | Mix | Neox | Nitrox | O2 | Oxygen | Partialtryck | PHe | PN2 | ppHe | ppN2 | ppO2 | Safe Air | Syre | Syrgas | Trimix | Väte | Vätgas |
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER