Namn: Lösen:

Triox


En benämning på trimix med syrehalt (oxygen, O2) över 21 % som används inom dykutbildnings-organistationen GUE med färdiga tabeller framtagna för mixarna. Orsaken till namnet är att man vill skilja på gaser som kan användas från ytan (triox), och gaser som kräver transportgas ner till ett visst djup (trimix).

Triox är avsedd att användas på dykdjup mellan 30-55 m djup.

De flesta andra organisationer skulle beteckna triox som trimix eftersom det är en gasblandning bestående av de tre gaserna helium, syrgas (oxygen) och kväve. Triox kan därför ses som en viss mix (inom vissa givna max/min-värden) av trimix.

Länk till
  • GUE: http://www.gue.com

    Relaterade ord: Andningsgas Argox Blandgas Divox Dräktgas EAD END Gas Gasblandning GUE Heliair Heliox Helitrox Helium Helox Hydreliox Hydrox Inertgas Kväve Kvävgas Luft Mix Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck PHe PN2 ppHe ppN2 ppO2 Safe Air Syre Syrgas Trimix Väte Vätgas
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER