Namn: Lösen:

Trumhinneruptur


Sv. Trumhinnebristning

Bristning på trumhinnan i örat så att öppen passage för gas och vatten uppstår.

Om en dykare med tryckutjämningsproblem i öronen fortsätter att öka tryckskillnaden, så trumhinnan till slut att brista. Denna tryckskillnad kan både bestå av sänkt eller ökat tryck på utsidan av trumhinnan, dvs kan både ske under ned- och uppstigning.

För att motverka bristning av trumhinnan skall dykare (och andra som utsätts för tryckförändringar) tryckutjämna med jämna mellanrum. Underlåter man att tryckutjämna så kan det ett uppstå en så stor tryckskillnad att det uppstår en låsning, och dykaren får svårt att tryckutjämna utan att först sänka trycket (dvs i praktiken att först gå upp eller ner en bit för att återgå till tidigare tryck.

När skada uppkommer så föregås den av kraftig värk i örat och en blödning och/eller vatteninträde i örat sker. Om skadan uppkommer vid nedstigning, så sker vanligtvis vatteninträde i örat, vilket lätt leder till en kort yrsel.

Vid uppkommen skada bör örat behandlas med antibiotika om örat har utsatts för förorenat vatten. Dykförbud råder till trumhinnan har blivit återställd, själv hålet läker som regel inom några dagar, men inte förrän normal rörlighet och ett välläkt ärr finns på trumhinnan kan dykning tillåtas igen – ett år kan ses som rikttid för dykförbudet.

Relaterade ord: Alternobar vertigo Barotrauma Dysbarism Rundafönsterruptur
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER