Namn: Lösen:

Tryckutjämning


Utjämning (jämnställning) av tryck mellen två rum (exempelvis mellan öra och flygkabin eller mellan två ihopkopplade gasflaskor) genom att låta gas eller vätska förflytta sig från det rum som har högst tryck till det rum med lägre, tills båda har samma tryck.

Vid flygning:
Tryckutjämning är ett vanligt problem vid flygning, genom att kabintrycket sjunker när flygplanet går upp på hög höjd (dock en marginell minskning, och inte en minskning till omgivande tryck).
Vid flygning så kan man enkelt tryckutjämna genom att gäspa eller tugga tuggummi.

Vid dykning:
Vid ökande tryck komprimeras luften i torrdräkten, masken samt i de hålrum (bihålor etc) som finns i kroppen, vilket upplevs som obehagligt eller rentav smärtsamt. För att det inte ska bli obehagligt måste trycket i hålrummet bli lika stort som det omgivande trycket. Detta sker genom att luft tillförs hålrummet, s k tryckutjämning.
Det som direkt även vid väldigt små djup måste tryckutjämnas är öronen, annars riskerar man att trummhinnan brister, eller skadas.
Vid större djup måste också masken tryckutjämnas, eller så kan man få små blödningar i och runt ögonen.
Vid dykning med torrdräkt måste även denna tryckutjämmnas då man går lite djupare, eller så riskerar man även här blåmärken och annat där dräkten veckat sig.

Metoder för tryckutjämning:
Det finns flera olika metoder för att tryckutjämna, de vanligaste är gäspning, röra på käken och luta på huvudet. Vid dykning sker dock tryckförändringen relativt fort och effektivare metoder behövs. Vanligast är Valsalva- och Frenzel-manövern som båda bygger på att individen skapar övertryck som tvingar upp örontrumpeten (kanalen mellan mun och öra), vilka ävan kan varieras lite i form av Edmond- och ryckmetoden, därefter följd av Toynbee-manövern som bygger på sväljning och kan kombineras med övertryck i Lowry-metoden, och sist och svårast BTV och Roydhouse-metoden som innebär att man med muskelkraft öppnar örontrumpeten.

Åsikter och diskussioner
 • Hjälp en totalnovis förebygga ont i öronen
 • Smärta i örat efter tryckutjämning
 • Tryckutjämningsteknik?
 • tryckutjämningsproblem.
 • Tryckutjämning vid apnea och klippdyk??
 • Tryckutjämning
 • Tryckutjämning: frenzels metoden, hur?
 • Problem med tryckutjämning

  Externa länkar:
  http://faculty.washington.edu/ekay/MEbaro.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ear_clearing

  Relaterade ord: Barotrauma BTV Dräktsqueeze Dykmedicin Dysbarism Edmond-metoden Frenzel-manöver Lowry-metoden Lungsqueeze Reversed ear Roydhouse-manöver Ryckmetoden Squeeze Toynbee-manöver Valsalva-manöver Öronsqueeze
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER