Namn: Lösen:

Tungdykare


Eng. Hard hat diver.

Allmänt:
En hjälmdykare som går på botten och får sin gasförsörjning genom en slang från ytan.

Tungdykare vs welterdykare:
Inom Försvarsmakten så skiljer man på om dykaren har en hjälm med friflödessystem (ex klassiska kopparhjälmen) eller behovsstyrd (dvs demandsystem), och benämner friflödessystem som ”tungdykning” och behovsstyrda som ”welterdykning”.

Utrustningen:
Klassiska inslag i tungdykarens utrustning är den klassiaka dykarhjälmen, men även navelsträngen (luftslangen till ytan) blyskorna, brösttyngden, ryggtyngden och bröstplåten på vilka hjälm och bröst/ryggtyngdena är påhängda.
I den klassiska utrusntingen så bygger luftförsörjningen på friflödesprincipen där man pumpar överflöd av gas genom hjälmen för att säkerställa dykarens andning (på modernare utrustningar så används ibland demandsystem), men dykaren kan kontrollera utflödet och därmed hur mycket luft som finns i dräkten (och därmed även avväga sig). Kontrollen av utflödet sker genom att manuellt ställa en ventil genom att vrida på en kran på utsidan av hjälmen, men även genom en dykaren med nacken kan komma åt en dumpventil för att tillfälligt tömma större mängder luft om man blir för lätt i vattnet. För att förhindra att dykaren flyter upp till ytan, så är han försedd med både blyskor, tung hjälm, brösttyngd, ryggtyngd och viktbälte som säkerställer att dykaren står stabilt på botten (eller annat underlag) för att där kunna utföra arbete.

Se tungdykning för mer information.

Relaterade ord: Amfibiedykare Anläggningsdykare Apparatdykare Arbetsdykare Attackdykare Blysko Bröstplåt Brösttyngd Dykardräkt Dykare Dykarhjälm Dykning Fridykare Fältarbetsdykare Grodman Hjälmdykning Hooka-dykare Klädning Kopparhjälm Lättdykare Mindykare Navelsträng Off-shore-dykare Reservdykare Ryggtyngd Räddningsdykare Röjdykare Rökdykare Slangdykare Slangdykning Snorklare Sportdykare Teknisk dykare Torrdräkt Tungdykning UV-fotograf Welterdykare YtluftsförsörjningTungdykare
Tungdykare görs iordning av SDHF inför ett dyk på Djurgården. Foto: Pär Ahlgren.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER