Namn: Lösen:

Tungdykning


Dykning där dykaren är försedd med en dykarhjälm (tidigare kopparhjälmar), luftförsörjning från ytan via en så kallad navelstäng, samt inte simmar fritt i vattnet, utan går på botten försedd med tunga blyskor som tynger ner dykaren.
På ytan så krävs det att man med övertryck kan trycka ner luft till dykaren på botten, antingen från en luftbank, eller mer vanligt från en kompressor.

Historia:
Tungdykning var den första formen av dykning utöver fridykning och dykning med dykarklocka, och har alltid varit förknippad med yrkesdykning.
Den första dykningen där man dök med luft matad från ytan skedde 1774 när fransmannen Sieur Freminet på 15 m djup andades ur en ytmatas slang i en timme.
1819 konstruerade Augustus Siebe en dykhjälm som kunde användas med ytmatad luft och man hade för första gången praktiska verktyg för dykning. Utrustningen förfinades dock och vid mitten av 1800-talet, så hade utrustningen tagit sin form som skulle komma att bestå ganska oförändrad i över 100 år.
En stark association till tungdykningen har alltid varit den tunga mässingshjälmen som i sin konstruktion varit sig lik i över hundra år, men de senaste årtiondena så har denna karakteristiska ikon blivit ersatt av modernare material, nya funktioner och nya utformningar även om funktionen i grunden är densamma. Bland annat så har man inför demandandningssystem istället för de tidigare friflödessystemen.
Tungdykningen förekommer fortfarande idag inom yrkesdykningen, trots att även lättdykningen har gjorts sitt intrång inom yrkesdykningen – detta då tungdykningen och lättdykningen har olika för- och nackdelar, vilket gör att tungdykningen fortfarande har sin plats för vissa arbetsuppgifter. Tungdykningsutrustning används bland annat när man kan behöva stå stadigt vid vissa arbetsmoment under vattnet tex vid borrning, svetsning etc.

Inom försvarsmakten så benämns hjälmdykning med friflödessystem som "tungdykning", och hjälmdykning med demandstyrd luftförsörjning för "Welterdykning".

Se tungdykare för mer information om utrustning.

Relaterade ord: Apparatdykning Arbetsdykare Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykare Dykarhjälm Dykarplattform Dykartelefon Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Kopparhjälm Landdykning Luftdykning Lättdykning Mindykare Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Navelsträng Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning Ytluftsförsörjning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER