Namn: Lösen:

Tungt vatten


Tungt vatten eller deuteriumoxid som det också kallas är vatten (H2O) där väteatomerna består av isotopen deuterium (D), dvs, väteamtomerna har förutom den vanliga protonen även en neutron i kärnan (som normalt inte finns där).
Tungt vatten skrivs vanligen D2O men ibland 2H2O.
Deuterium väger ungefär dubbelt så mycket som vanligt väte, vilket också får till följd att tungt vatten väger cirka 10 % mer än vanligt vatten.

Speciellt för tungt vatten är dess låga neutronabsorption, dvs den kan minska hastigheten på snabba neutroner som passerar genom den, vilket gör att naturligt uran kan användas utan anrikning. Detta utnyttjas i tungvattenreaktorer. Tungt vatten framställs (egentligen utvinns) genom att separera det från vanligt vatten.

Även halvtungt vatten, HDO, förekommer, då endast en av vätekärnorna har en neutron. Halvtungt vatten utgör en del i naturligt förekommande vatten, med proportionerna 1 del halvtungt vatten till 3200 delar lätt vatten.

Egenskaper

Det tunga vattnets smältpunkt ligger på 3,81 ºC och kokpunkten på 101,42 ºC.
Kemiskt sett är tungt vatten i stort sett ekvivalent med vanligt vatten, men den något tyngre molekylen gör att reaktionshastigheten ändras.
Denna skillnad i reaktivitet utnyttjas bland annat då man utvinner det tunga vattnet ur vanligt vatten genom en process som innefattar upprepad elektrolys. Den är också orsaken bakom tungt vattens svaga giftighet, se nedan.

Vanligt vatten har en svag absorption av rött ljus med en våglängd runt 750 nm vilket gör att stora volymer vanligt vatten får en blåskimrande färg. Tungt vatten absorberar istället ljus runt 950 nm, vilket motsvarar osynligt infrarött ljus och gör att tungt vatten uppfattas som helt genomskinligt.


Tungt vatten är svagt giftigt, dess annorlunda reaktionshastighet hämmar exempelvis delningen (mitosen) av kroppens celler (märks först på hårrötter och mag-tarmkanalen).
Symptom på förgiftning börjar märkas först efter flera dagar av enbart intag av tungt vatten, då halten i kroppen ligger omkring 50 %. Intag av vatten med en adel på 25 % tungt vatten skulle exempelvis inte orsaka några symptom alls. Det är alltså mycket svårt att bli förgiftad av tungt vatten.

Externa länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tungt_vatten

Relaterade ord: Brackvatten Bräckt vatten Färskvatten Grundvatten Hårt vatten Mineralvatten Mjukt vatten Modifierat vatten Råvatten Saltvatten Sodavatten Sötvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER