Namn: Lösen:

Ubåt


Sv. U-båt alt Undervattensbåt. Eng. Submarine, Submersible alt U-boat, Fr. Sous-marin, Ty. U-Boot, Unterseeboot alt Uboot.

Fartyg / farkost som kan förflytta sig självständigt under vattnet, både i horisontellt och vertikaltled.
Ubåtar används främst inom militären för att kunna förflytta sig dolt och skyddat under vattenytan. Den näst största gruppen är civila farkoster för forskning och undervattensarbeten, men det finns även privata entusiaster som byggt egna och även kriminella organisationer som byggt primitiva ubåtar avsedda för smuggling.
De tidigaste ubåtarna var dock snarare att likna vid "dykbåtar", eftersom de huvudsakligen färdades på ytan, och endast dök kortare perioder. Det var först under slutet av andra världskriget med den tyska typ XXI som man konstruerade en ubåt som var avsedd att huvudsakligen vara under ytan, men det var inte förrän atomubåtarna kom som man verkligen kunde konstruera ubåtar som inte behövde ha kontakt med ytan regelbundet.

Inom engelskan så finns flera olika begrepp för ubåtar:
- Submarine = undervattensbåt
- Submersible = en miniubåt som endast kan utföra kortare uppdrag under vattnet och är beroende av att kunna återvända till en moderfarkost (eller hamn)
- U-boat = en engelskfiering av det tyska ordet "U-Boot" och åsyftar tyska militära ubåtar under första och andra världskriget

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ub%C3%A5t
http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine
http://en.wikipedia.org/wiki/Submersible
http://en.wikipedia.org/wiki/U-boats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin
http://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot

Relaterade ord: Batysfär Batyskaf DOV Dykarklocka Farkost Fartyg Undervattensfarkost
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER