Namn: Lösen:

Uppstigning


Eng. Ascending

Dykning:
Den process där en dykare tar sig upp från dykmålet, vanligtvis botten eller ett vrak. Kan även avse en mindre förflyttning uppåt i djupled under dyket, exempelvis mellan olika nivåer på ett vrak eller botten, eller mellan etappstopp (dekompressionsstopp) under uppstigningen.
Uppstigning medför tryckminskning (dekompression), så viktigt att beakta vid uppstigning är att tryckutjämna i öronen, hålla koll på avvägnignen för att förhindra att oavsiktlig uppflytning till ytan, samt att uppstigningshastigheten inte överstiger föreskriven uppstigningshastighet och därmed riskerar risken för dekompressionssjuka (dykarsjuka).

Övrigt:
Att stiga upp på något, exempelvis en prispall, eller stiga upp ur något, exempelvis en säng.
Används på motsvarande sätt som för dykare om farkoster som rör sig i ett media, exempelvis en ubåt i vatten eller flygplan i luft.

Relaterade ord: Dekompression Dekompressionsboj Dekompressionsstopp Dykarsjuka Dykning Etappuppstigning Nedstigning Skjuta säck Uppstigningslina
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER