Namn: Lösen:

Utbildningsorganisation


Allmänt:
Avser inom dykningen de organisationer som sysslar med utbildning och efter godkänd utbildning utfärdar certifikat, oftast då avseende sportdykning eller teknisk (sport)dykning, man kan även omfatta internationella utbildningar för yrkesmässigdykning. Det finns även organisationer speciellt inriktade på handikappade dykare.

Utbildning:
Varje utbildningsorganisation har en egen utbildningsplan som man har utvecklat för att utbildningen skall ske säkert, och för att eleven efter utbildningen skall klara de krav man ställt upp för att eleven skall klara den typ av dykning som utbildningen är avsedd att förbereda eleven för. På sportdykarnivå så är utbildningarna internationellt ganska lika, även om mindre olikheter förekommer.

Dyktabeller:
En del dykorganisationer har tagit fram egna dyktabeller (exempelvis PADI och BS-AC), medan andra använder befintliga tabeller från andra organisationer och myndigheter (exempelvis IANTD som använder Bühlmann-tabellerna).

Certifiering:
En utbilldningsorganisation erbjuder eleven en certifiering, vilket visar att eleven lever upp till de krav som organisationen ställer för att man skall bli godkänd. Kraven är som regel fastställda av organisationen själv, även om det kan finnas inslag av lagstiftning bakom kraven.
Certifieringarna är uppbyggda i steg där eleven stegvis kan lära sig mer och utvecklas som dykare (exempelvis för att genomföra djupare dyk eller kunna fungera som räddningsdykare).
Inom utbildningsorganisationerna så ställer man krav på vissa grundläggande certifieringar för att eleven skall få gå vidare till nästa högre nivå, mellan de stora organisationerna som exempelvis PADI, NAUI och CMAS så finns överenskommelser om att man godkänner certifieringar på lägre nivå inom en annan organisation, så att eleverna inte är låsta till den organisation där man har börjat sin utbildning. Inom den tekniska dykningen, så är toleranserna för att byta mellan organisationerna inte lika accepterad när eleven vill gå en fortsättningskurs, även om vissa byten är möjliga.
Vissa organisationer använder certifieringar framtagna av andra organisationer, exempelvis certifierar Svenska Sportdykarförunder (SSDF) enligt den certifiering som är framtagen av CMAS.

Historiskt:
Bland de tidiga organisationern för utbildning av sportdykare kan nämnas BSAC (1953), YMCA Scuba (1959) och NAUI (1960). Först ut vad dock militären, och redan 1839 så organiserade brittiska flottan en dykarskola för tungdykning.

Exempel på organisationer:
- ANDI: American Nitrox Divers International,
- AUF: Australian Underwater Federation
- BS-AC: British Sub-Aqua Club
- CMAS: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
- DSAT: Diving Science and Technology
- DSF: Dansk Sportsdykker Forbund
- DDI: Disabled Divers International
- Freedom Divers International
- GUE: Global Underwater Explorers
- IAHD: International Association for Handicapped Divers
- IANTD: International Association of Nitrox and Technical Divers
- NAUI: National Association of Underwater Instructors
- NDF: Norges Dykkeforbund
- PADI: Professional Association of Diving Instructors
- SAA: Sub-Aqua Association
- SDI: Scuba Divers International
- SSAC: Scottish Sub-Aqua Club
- SSDF: Svenska Sportdykarförbundet
- SSI: Scuba Schools International
- TDI: Technical Diving International
- USOA: Underwater Society of America
- UTD: Unified Team Diving
- YMCA: Young Men's Christian Association

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diver_training
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diver_training_organizations

Relaterade ord: ANDI AUF BS-AC C-card Certifierad CMAS DDI DSAT DSF Dykarskola Dykbutik Dykcenter Dykcenter Dykcertifikat Dykinstruktör Dykkurs Dyktidning Dykutbildning Freedom Divers International HSA IAHD IANTD NAUI NDF PADI SAA SDI SSAC SSDF SSI TDI USOA UTD YMCA YSCUBA
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER