Namn: Lösen:

Utjämningsmagasin


Stort magasin på avloppsledningsnätet, där avloppsvatten kan magasineras tills det finns plats för det i reningsverket.

Skall INTE förväxlas med regleringsdamm som används inom vattenkraft.

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Gråvatten Kloak Magasin Modifierat vatten Regleringsdamm Reningsverk Slagvatten Spillvatten Svartvatten Vattenmagasin
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER