Namn: Lösen:

Vågbrytare


Sv. Vågskydd alt Pir

Anläggning vid hamninlopp som skyddar mot vågor, vanligtvis gjord i sten eller betong.
Vågbrytarens enda funktion kan vara att stoppa vågorna, men kan även på insidan fungera som kaj. Om vågbrytaren utgår från stranden så kan den även kallas för pir.

Se även:
Baksjö, Bogvåg, Bore, Brottsjö, Brygga, Dykdalb, Bränning, Dyning, Gäss, Hajning, Hamn, Häckvåg, Kaj, Krabb sjö, Marina, Medsjö, Monstervåg, Pir, Stenkista, Ström, Stående vågor, Svall, Tidvattenvåg, Tsunami, Våg, Vågdal, Vågtopp


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER