Namn: Lösen:

Vårblomning


En form av algblomning som sker på våren är solljuset tilltar och det fortfarande finns gott om näring i havet, varvid många alger blommar trots den låga temperaturen.

Vad som sker är att stora mängder mikroskopiska, fritt svävande alger fotosyntetiserar, delar sig och klumpas samman, varvid man ser dem som grön-, gul-, brun- eller rödaktiga lager på vattenytan eller som en "soppa" i vattnet. Att det sker så koncentrerat att det kallas för blomning beror på den tillfälligt goda tillgången på tillgänglig näring. Processen är helt naturlig och nödvändig.

Många arter av växtplankton blommar helt naturligt också en gång på hösten (höstblomning).

Se även: Alg, Algblomning, Höstblomning


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER