Namn: Lösen:

Dyklexikon


Vatten


Eng. Water. Fr. Eau. Ty. Wasser.

Kemisk förening mellan väte och syre, med den kemiska formeln H2O.
Vatten kan förekomma i tre olika former:
- fast form (som snö eller is),
- flytande form, och
- gasform (som vattenånga).

Av allt vatten som finns på jorden är 97,5 procent saltvatten – varav 96,5 procent finns i haven – eller brackvatten och bara 2,5 procent sötvatten.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://en.wikipedia.org/wiki/Water

Relaterade ord: Alkalinitet | Allmänt vatten | Avloppsvatten | Bakvatten | BDT-vatten | Bordsvatten | Brackvatten | Brunnsvatten | Brunvatten | Bräckt vatten | Dagvatten | Damm | dH | Divergens | Dricksvatten | Dränvatten | Dödvatten | Enskilt vatten | Farvatten | FAU | FBU | Fiskevatten | FNU | Forsande vatten | FTU | Färskvatten | Försurning | Grumlighet | Grundvatten | Gråvatten | Hav | Havsvatten | Hydrofili | Hydrofobi | Hydrologi | Hydrosfär | Hårt vatten | Inre vatten | Inre vattenresurser | Is | JTU | Kloak | Kommunalt vatten | Konvergens | Kranvatten | Kustvatten | Källvatten | Kölvatten | Lentisk | Limnologi | Lotisk | Lugnvatten | Markvatten | Marvatten | Mineralvatten | Mjukt vatten | Modifierat vatten | Neritisk | NTU | Ocean | Oceanografi | Pegel | Perkolation | pH | Propellervatten | Regnvatten | Reningsverk | Restvatten | Råvatten | Salinitet | Saltlake | Saltvatten | Sjö | Sjövatten | Slagvatten | SMHI | Smältvatten | Sodavatten | Spakvatten | Spillvatten | Stråkande vatten | Strömmande vatten | Stöp | Suspension | Svartvatten | Sötvatten | Tidvatten | Tungt vatten | Turbiditet | Underkylt | Uppvällning | Vattenbruk | Vattenburen | Vattendrag | Vattenförande | Vattenförbund | Vattenföring | Vattenhårdhet | Vattenområde | Vattenpelare | Vattenreglering | Vattenreservoar | Vattensjuk | Vattenskräck | Vattenstånd | Vattentäkt | Vattenverk | Vattenvård | Yttre vattenresurser | Ytvatten | Öppet vatten |Vatten

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER