Namn: Lösen:

Vatten


Eng. Water. Fr. Eau. Ty. Wasser.

Kemisk förening mellan väte och syre, med den kemiska formeln H2O.
Vatten kan förekomma i tre olika former:
- fast form (som snö eller is),
- flytande form, och
- gasform (som vattenånga).

Av allt vatten som finns på jorden är 97,5 procent saltvatten – varav 96,5 procent finns i haven – eller brackvatten och bara 2,5 procent sötvatten.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://en.wikipedia.org/wiki/Water

Relaterade ord: Alkalinitet Allmänt vatten Avloppsvatten Bakvatten BDT-vatten Bordsvatten Brackvatten Brunnsvatten Brunvatten Bräckt vatten Dagvatten Damm dH Divergens Dricksvatten Dränvatten Dödvatten Enskilt vatten Farvatten FAU FBU Fiskevatten FNU Forsande vatten FTU Färskvatten Försurning Grumlighet Grundvatten Gråvatten Hav Havsvatten Hydrofili Hydrofobi Hydrologi Hydrosfär Hårt vatten Inre vatten Inre vattenresurser Is JTU Kloak Kommunalt vatten Konvergens Kranvatten Kustvatten Källvatten Kölvatten Lentisk Limnologi Lotisk Lugnvatten Markvatten Marvatten Mineralvatten Mjukt vatten Modifierat vatten Neritisk NTU Ocean Oceanografi Pegel Perkolation pH Propellervatten Regnvatten Reningsverk Restvatten Råvatten Salinitet Saltlake Saltvatten Sjö Sjövatten Slagvatten SMHI Smältvatten Sodavatten Spakvatten Spillvatten Stråkande vatten Strömmande vatten Stöp Suspension Svartvatten Sötvatten Tidvatten Tungt vatten Turbiditet Underkylt Uppvällning Vattenbruk Vattenburen Vattendrag Vattenförande Vattenförbund Vattenföring Vattenhårdhet Vattenområde Vattenpelare Vattenreglering Vattenreservoar Vattensjuk Vattenskräck Vattenstånd Vattentäkt Vattenverk Vattenvård Yttre vattenresurser Ytvatten Öppet vattenVatten

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER