Namn: Lösen:

Vattenburen


Transport av olika ämnen eller organismer med. All typer av ämnen, partiklar och gaser, inklusive miljöföroreningar, kan transporteras med vindarna eller med rinnande vatten och strömmar från ett ställe till ett annat. Man talar om luftburna eller vattenburna ämnen, gaser eller partiklar. Ett typexempel på vattenburna ämnen är näringsämnen som i olika former transporteras med floder till havet. Detta kallas flodtransport och flodvattnet innehåller såväl humusämnen som näringsämnen som läckt ut från jordbruks- och skogsmark samt från andra marktyper. Även sjukdomar kan vara vattenburna genom att det orsakande viruset eller bakterien kan förvlytta sig med hjälp av vatten.

Se även: Vatten


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER