Namn: Lösen:

Vattendrag


Sammanfattande benämning på strömmande vatten (svagt som startk, stort som litet)
Det finns inga allmänt vedertagna definitioner på vad som skall kallas å, bäck, älv, flod o.s.v. men det som karaktäriserar storleken på ett vattendrag är dess vattenföring (hur mycket vatten som passerar per tidsenhet genom en tvärsektion av vattendraget eller vid dess mynning vid havet).

Relaterade ord: Biflod Bifurkation Bäck Delta Dike Fiskådra Flod Jokk Kanal Kungsådra Kvillområde Lugnvatten Luoppal Meander Mittfåra Muddring Nor Ränna Savon Sjösystem Strömfåra Strömställe Sund Vatten Vårflod Å Älv
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER