Namn: Lösen:

Vattenförande


Med vattenförande avses ett material (bergart, jordart eller annat fast material) som innehåller sprickor eller porer som möjligör att vatten kan röra sig genom ämnet.
Grundvattenförande jordlager tillåter bildning och transport av grundvatten.

Se även: Grundvatten, Vatten


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER