Namn: Lösen:

Vattenförbund


Vattenförbund är sammanslutningar som bildats för att gemensamt främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i vattendrag, sjöar eller andra typer av vattenområden.
Åtgärder som kan skötas genom ett vattenförbund är exempelvis rensning, reglering och andra vattenvårdande åtgärder.
Man prövar frågan om bildande av vattenförbund vid en förrättning.

Relaterade ord: Allmänt vatten Enskilt vatten Vatten Vattenvård
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER