Namn: Lösen:

Vattenföring


För att beskriva storleken på ett vattendrag kan man ange storleken på vattenföringen, dvs. hur många kubikmeter vatten som passerar per sekund genom en tvärsektion av vattendraget eller vid dess mynning vid havet, ex "det passerar 300 m³/s under bron".

Relaterade ord: SMHI Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER