Namn: Lösen:

Vattenområde


Enligt definition i Miljöbalkens 11 kapitel som handlar om vattenverksamhet
"Ett område (yta) som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd"

Relaterade ord: Allmänt vatten Enskilt vatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER