Namn: Lösen:

Vattenreglering


Ingrepp i ett naturligt vattensystem för att ändra vattennivån i en sjö (sjöreglering, oftast för att få mer odlings- eller betesmark) eller vattenföringen i ett vattendrag (för att utnyttja vattenkraft). Sjöar och floder regleras för produktion av vattenkraft, för att få vatten till bevattning, för att underlätta för sjöfarten eller för att minska risken för översvämningar. Sjöar kan också regleras t.ex. för att underlätta vattenförsörjning.

Relaterade ord: Dämme Fördämning Kraftverksdamm Limniograf Pegel Regleringsdamm Vatten Vattenkraft Vattenmagasin Vattenreservoar Vattenstånd Älvdämme
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER