Namn: Lösen:

Vattensjuk


Ett gammalt uttryck som använts om våtmarker, t.ex. försumpad mark eller annan mark som var "våt", sumpig, dyig eller på annat sätt permanent dominerad av vatten och därmed inte användbar för t.ex. odling.

Se även: Kärr, Mosse, Träsk, Vatten, Sankmark, Våtmark


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER