Namn: Lösen:

Vattentäkt


Socialstyrelsens definition:
"Bortledande av grund- eller ytvatten för vattenförsörjning och de tekniska anordningar som krävs för vattenuttag."
Beteckningen används också om grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där vattenverk hämtar sitt råvatten.

Relaterade ord: Dricksvatten Färskvatten Grundvatten Hårt vatten Mjukt vatten Råvatten Sötvatten Vatten Vattenreservoar Vattenverk Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER