Namn: Lösen:

Vattenvård


Vattenvård är åtgärder för att i ett helhetsperspektiv skydda ytvatten och grundvatten och vattenberoende miljöer från skadlig påverkan (främst förorening och alltför stora uttag) är.
Ofta talar man om vattenplanering och vattenvård, dvs. att se helheten i planering av markanvändning och vattenanvändning tillsammans med åtgärder för att direkt skydda, vårda och klokt använda vattenresurser.

Se även: Vatten, Vattenförbund


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER