Namn: Lösen:

Vattenverk


En anläggning dit råvatten leds från en vattentäkt. "Del av anläggning för dricksvattenförsörjning för uppfodring, beredning eller liknande hantering av dricksvatten samt till anläggningen tillhörande vattenreservoar eller liknande anordningar för förvaring av dricksvatten.

Relaterade ord: Dricksvatten Råvatten Vatten Vattentäkt
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER